Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden BeBag

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing


Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

BeBag.
handelend onder de namen: phent.nl en prettyhotandtempting-webshop.nl

Bereikbaarheid:
E-mailadres: webshop@prettyhotandtempting.nl
KvK-nummer: 58007024
BTW-identificatienummer: NL186157459B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

 1. de prijs inclusief belastingen;
 2. de eventuele kosten van aflevering;
 3. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 4. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 5. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 6. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 7. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
 8. indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 9. de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
 10. de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 11. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten

Artikel 7 - Kosten in geval van retourneren

Artikel 8 - Het gebruik van kortingen

Artikel 9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Betaling

Artikel 13 - Klachtenregeling

Artikel 14 - Geschillen

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 16 - Wijziging van de algemene voorwaarden
Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Dymago design | OpenCart | Pretty Hot And Tempting © 2020